Регионална конференција Ефективна социјална заштита

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

По повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштија, Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Институтот за социјална работа и социјална политика и канцелариите на УНИЦЕФ и Светска Банка, на 14 и 15 Октомври, се одржа регионална конференција на тема „Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата“. […]

Повеќе…

Извештај од работилница за изработка на Протокол за постапување со деца на улица

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

На 11 јули 2019 година во Јавна соба – Скопје, се одржа работилница за изработка на Протокол за постапување на деца на улица во организација на Министерството за труд и социјална политика и UNICEF. […]

Повеќе…

Извештај од реализирано интервју во врска со изготвување на Ситуациона анализа за децата во Република Северна Македонија

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

По претходно барање и препорака од Канцеларијата на УНИЦЕФ, како претставник на ДСПДП на 12.06. 2019 година бев вклучена во интервју кое го водеше г-дин Kevin Byrne, меѓународен експерт за детски права и заштита, ангажиран од страна на УНИЦЕФ. […]

Повеќе…

Извештај од присуство на работилница на тема – Правда за децата во антитерористички контекст

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

На 07.06.2019 година, во Хотел Гарденија – Велес,  во организација на Амбасадата на САД во РС Македонија и НВО СППМД беше реаизирана  работилница на тема „Правда за децата во антитерористички  контекст“ на која присуствував како член на Државниот совет за превенција на детско престапништво. […]

Повеќе…

Извештај од присуство на промоција на проектот Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

На ден 31.05.2019 година, членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво на РСМ, (Валдета Вукељ, Невена Петровска и Цена Чаловска), присуствуваа на промоција на проектот ,,Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела’’. […]

Повеќе…

Извештај од Тематска расправа за ВПД Тетово

На 28 Мај 2019 година на 95-та редовна седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво, беше организирана и одржана Тематска расправа: „Состојбата со ВПД Тетово – предизвици и перспективи“. […]

Повеќе…

Учество на Тркалезна маса на тема „Потреби, предизвици и решенија – Што можеме заедно за децата во социјален ризик во Македонија?“

На 21 февруари 2019 година во хотел Арка, Скопје, во организација на ХОПС – Опции за здрав живот, се одржа тркалезна Маса на тема Потреби, предизвици и решенија – Што можеме заедно за децата во социјален ризик во Македонија?“ […]

Повеќе…

Остварена средба со Министерот за локална самоуправа Г-дин Сухејл Фазлиу

На 08.02.2019 година преставниците на Државниот совет за превенција од детско престапништво Г-ѓа Гордана Лажетиќ и Г-дин Миле Гиновски остварија работна средба со Министерот за локална самоуправа Г-дин Сухејл Фазлиу […]

Повеќе…

Остварена средба со Министерката за правда Г-ѓа Рената Дескоска

На 06.02.2019 година Претседателот на Државниот Совет за превенција од детско престапништво Вукељ Ваљдета Потпретседателот Цена Чаловска и членовите Невена Петровска и Гордана Лажетиќ имаа работна средба со Министерот за правда Г-ѓа Рената Дескоска. […]

Повеќе…

Top