Работна средба на тема „Малолетнички бракови“

На покана на  Националниот демократски институт (НДИ), на 13.12.2018 година, член на ДСПДП  присуствуваше на работна средба на тема „Малолетнички бракови“  која се одржа во Собранието на Република Македонија – Едукативен Центар. Работната средба беше организирана од страна на  Клубот на пратенички,  во соработка со Здружението РОМА СОС од Прилеп. […]

Повеќе…

Пишување извештаи на независните институции

Во месец декември 2018 година, претставници на Државниот совет за превенција на детско престапништво на РМ , присуствуваа на дводневна обука за пишување на годишни извештаи. Работилництата беше организирана од страна на Собрание на РМ и на OSCE, a присуство зедоа и други независни тела и агенции формирани/избрани од страна на Собрание на РМ. […]

Повеќе…

Привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 3 декември 2018 година,  во просториите на ЕУ ИНФО Центарот во Скопје, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, во рамки на проектот  „Советувалиште за превенција од употреба на дроги и семејно насилство“, поддржан од Град Скопје, присуствуваа на  дебата на тема: Привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство – Добри практики и предизвици. […]

Повеќе…

Зајакнување на казнено – поправниот систем

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 21.11.2018 год. Учествуваа на настан во х.Александар Палас, на кој се промовираше твининг проектот „Зајакнување на казнено – поправниот систем и пробациската служба”. Настанот беше медиумски покриен со присуство и обраќање на министерката Рената Дескоска. […]

Повеќе…

Настан на НВО „Здружение за заштита на правата на детето“

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 19.11.2018 год. на покана на Здружението за заштита на правта на детето учествуваа на завршен годишен настан со цел информирање за своите активности и постигнувања. Воедно беше одбележан и 20 годишниот јубилеј од формирање на истото. […]

Повеќе…

Средба „Заштита на правата на децата жртви на насилство“

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на покана од Здружението на млади правници учествуваа на работна средба на тема „Заштита на децата жртви на насилство“, која се одржа на 15.11.2018 година во Скопје. […]

Повеќе…

Состојби со детското престапништво во Општина Куманово

Информација од одржаната работно-инфромативна средба во врска со состојбите со детското престапништво во Општина Куманово како и запознавање со реализацијата на Програмата – ,,Вештини за тинејџери,, која се одвива во едно основно училиште во оваа општина
[…]

Повеќе…

Записник од Тркалезна маса Годишен извештај за работата на ДС 2016

Записник од Тркалезната маса Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво, состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво во 2015 година и
истражувањето Ризик-фактори за повторништво кај децата заради подобрена превенција на детското престапништво, одржана на 29.11.2016 год, од 12-15.00 часот, во Клуб на пратеници, Скопје […]

Повеќе…

Агенда Тркалезна маса Годишен извештај за работата на ДС 2016

Агенда 2016 Тркалезна маса Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво, состојбите во областа на правaта на детето и детското престапништво во 2015 година […]

Повеќе…

Top