Извештај за студиско патување и посета на институции кои постапуваат со деца во ризик и институции од областа на социјалната заштита

Членот на Државниот совет, Ваљдета Вукељ беше дел од групата што оствари студиско патување во Белград, Србија. Целта на студиското патување беше посета на институции кои постапуваат со деца во ризик и институции од областа на социјалната заштита, заради размена на искуства и практики на постапување со деца во ризик. Учесници на оваа патување беа […]

Повеќе…

Усвоена Програмата за работа на Државниот совет за 2022 година

На втората седница на ДС во 2022 година одржана на 26 јануари 2022 година, беше финализиран текстот на Програма за работа на ДС за 2022 на Државниот совет за 2022 година. […]

Повеќе…

Учество на Стручна расправа на тема „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно – поправните домови„

 На 18 Декември 2019 година, беше одржана Стручна  расправа и промоција на научно – истражувачки извештај за „Маргинализација и девијантност на младите во воспитно – поправните домови“ на која присуствуваа членовите на ДСПДП Цена Чаловска и Ваљдета Вукељ. Наведената расправа и промоција беа во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, Факултет за безбедност – […]

Повеќе…

Родителско отуѓување при случаи на семејно насилство

На 10.12.2019 година во простории на Граѓански ресурсен центар во организација на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – Хера,  учествував на дебата на тема „Родителско отуѓување при случаи на семејно насилство“.             На трибината воведни обраќања имааа државниот секретар од Министерството за правда, претставник од град Скопје и НВО Хера, кои го истакнаа значењето […]

Повеќе…

Работилница за траума и психосоцијална поддршка на деца одржана од д-р Хајди Елис

На 25 октоври 2019 во Скопје престојуваше д-р Хајди Елис, доктор по клиничка психологија, која е директор на Центарот за справување со траума на бегалците во детската болница во Бостон  и вонреден професор по психологија на одделот за психијатрија на Медицинскиот факултет Харвард.           Во организација на Американската амбасада во Република Северна Македонија, д-р Хајди Елис одржа работилница, во […]

Повеќе…

Изложба на фотографии на децата од малите групни домови

На 04. Јули 2019 година, во Национална галерија – Чифте Амам, Скопје се одржа фотографска продажна изложба “Nos Creare” подготвена од  страна на децата од малите групни домови. На изложбата присуствуваа децата од малите групни домови кои се автори и креатори на фотографиите, нивните воспитувачи, како и многу други нивни пријатели, поддржувачи и претставници од […]

Повеќе…

Билатерална работилница на случаи и мерки/услуги за млади во конфликт со законот

На 17 и 18 Октомври 2019 година, членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво беа дел од обуката организирана од страна на Министерството за труд и социјална политика и Австриската амбасата во нашата држава на тема „Билатерална работилница на случаи и мерки/услуги за млади во конфликт со законот“. Обуката се одржа во Клуб […]

Повеќе…

Top