Усвоен Оперативниот план за спроведување на Националната стратегија

Државниот совет за превенција на детско престапништво го донесе Оперативниот план 2021 за спроведување на Националната стратегија за превенција на детско престапништво. […]

Повеќе…

Меѓународниот ден на борба против трговија со луѓе, 18-ти октомври

  По повод Меѓународниот ден на борба против трговија со луѓе, 18-ти октомври, преку апликацијата ZOOM, од страна на членот на ДС, Димитар Каракулев, беше реализирана онлајн едукација на тема „Спречување на трговија со луѓе“ со 25 ученици од прва година и нивните наставници од средните училишта од Кавадарци и Неготино. На настанот учество земаа […]

Повеќе…

Учество на Стручна расправа на тема „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно – поправните домови„

 На 18 Декември 2019 година, беше одржана Стручна  расправа и промоција на научно – истражувачки извештај за „Маргинализација и девијантност на младите во воспитно – поправните домови“ на која присуствуваа членовите на ДСПДП Цена Чаловска и Ваљдета Вукељ. Наведената расправа и промоција беа во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, Факултет за безбедност – […]

Повеќе…

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА

ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН  ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА   стратешка цел 1.:  Примарна превенција Резултат Активности Индикатори Одговорни институции Временска рамка Буџет   1.Зголемување на бројот на деца во предучилишни  инстиуции.             1.Развивање и спроведување на програми за вклучување на децата   во институционалниот […]

Повеќе…

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА И АКЦИСКИ ПЛАН СО ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА  ДРЖАВНИОТ СОВЕТ  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО  ПРЕСТАПНИШТВО  ЗА  2020 ГОДИНА ВОВЕД Со донесување на Законот за правда за децата, Република Северна Македонија направи голем исчекор во делот на заштитата на правата и интересите на децата. Со новиот концепт на Законот се постигна  усогласување со меѓународните стандарди  за правда за децата и се […]

Повеќе…

Родителско отуѓување при случаи на семејно насилство

На 10.12.2019 година во простории на Граѓански ресурсен центар во организација на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – Хера,  учествував на дебата на тема „Родителско отуѓување при случаи на семејно насилство“.             На трибината воведни обраќања имааа државниот секретар од Министерството за правда, претставник од град Скопје и НВО Хера, кои го истакнаа значењето […]

Повеќе…

Работилница за траума и психосоцијална поддршка на деца одржана од д-р Хајди Елис

На 25 октоври 2019 во Скопје престојуваше д-р Хајди Елис, доктор по клиничка психологија, која е директор на Центарот за справување со траума на бегалците во детската болница во Бостон  и вонреден професор по психологија на одделот за психијатрија на Медицинскиот факултет Харвард.           Во организација на Американската амбасада во Република Северна Македонија, д-р Хајди Елис одржа работилница, во […]

Повеќе…

Top