Предлог-Годишна програма за работата на општинските совети за превенција на детско престапништво

Државниот совет за превенција на детско престапништво на седницата одржана на 11 јуни 2024 година усвои документ насловен како Предлог-Годишна програма за работата на општинските совети за превенција на детско престапништво којшто е достапен ТУКА. Документот има советодавен карактер и има за цел да им помогне на општинските совети при изработка на годишната програма. Во […]

Повеќе…

Тематска расправа: Десет години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација

Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата на седницата одржана на 14 мај 2024 година, одржа тематска расправа во однос на десетте години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација, којшто е достапен на англиски јазик и на хрватски јазик. Достапни се […]

Повеќе…

Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца

Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца […]

Повеќе…

Усвоен нов Деловник за работа на Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за деца

На седницата одржана на 30 април 2024 година, Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата усвои нов Деловник за работа. […]

Повеќе…

Извештај за студиско патување и посета на институции кои постапуваат со деца во ризик и институции од областа на социјалната заштита

Членот на Државниот совет, Ваљдета Вукељ беше дел од групата што оствари студиско патување во Белград, Србија. Целта на студиското патување беше посета на институции кои постапуваат со деца во ризик и институции од областа на социјалната заштита, заради размена на искуства и практики на постапување со деца во ризик. Учесници на оваа патување беа […]

Повеќе…

Усвоена Програмата за работа на Државниот совет за 2022 година

На втората седница на ДС во 2022 година одржана на 26 јануари 2022 година, беше финализиран текстот на Програма за работа на ДС за 2022 на Државниот совет за 2022 година. […]

Повеќе…

Top