Извештај од Тематска расправа за ВПД Тетово

На 28 Мај 2019 година на 95-та редовна седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво, беше организирана и одржана Тематска расправа: „Состојбата со ВПД Тетово – предизвици и перспективи“. […]

Повеќе…

Посета на ВПД-Тетово во Истражниот затвор Скопје

Државниот Совет за превенција на малолетничко престапништво на 25 мај 2010 година во рамките на своите програмски активности го посети Воспитно-поправниот дом со локација во Истражниот затвор-Скопје за поблиско запознавање со условите и третманските активности во оваа установа. […]

Повеќе…

Top