Тематска расправа: Десет години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација

Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата на седницата одржана на 14 мај 2024 година, одржа тематска расправа во однос на десетте години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација, којшто е достапен на англиски јазик и на хрватски јазик. Достапни се […]

Повеќе…

Тематска расправа: Состојбата со ВПД Тетово (сместена во КПУ Затвор Охрид) 05.11.2019

Во контекст на актуелните случувања по однос на состојбата во ВПД Тетово (сместен во КПУ Затвор Охрид), Државниот совет за превенција на детско престапништво, на 05.11.2019 година одржа тематска расправа на којашто учество земаа Сибел Амет – претставничка на Хелсиншкиот комитет за човекови права, и Жаклина Петреска – претставничка на Канцеларијата на Народен правобранител. На […]

Повеќе…

Top