ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

Државниот совет за превенција на детско престапништво е тело основано согласно Законот за правда за децата. Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мандат од пет години.

Правна заштита

Советот е самостоен и независен во вршењето на работите и има надлежности за пошироко запознавање на граѓаните со правата на малолетниците

Грижа за децата

Заштита на малолетниците од наркоманија, алкохолозам и други болести на зависност, за проблемите на образованието и воспитувањето, како и за односот

Образование

Воспитувањето, како и за односот на средствата за јавно информирање и за другите фактори кои влијаат врз спречувањето на малолетничкото престапништво.

Новости

Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На седницата на Државниот совет одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на м-р Константин Битраков, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво. Модел Деловникот е изработен во рамки на проектот на Civica Mobilitas во однос на Превенција на детско престапништво што го спроведува Македонското пенолошко друштво Модел […]

Повеќе…

Одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе

Во Кавадарци беше одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе, со акцент на децата како најчести жртви на овој вид на криминал. Во одбележувањето беа вклучени ученици и наставници од средните училишта, и тоа, гимназијата „Добри Даскалов“, ЗШУЦ „Ѓорче Петров“, ЕМУЦ „Киро Спанџов -Брко“, како и волонтери на Црвениот крст што […]

Повеќе…

Меѓаши – Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија

Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија Македонска национална коалиција за правата на детето, 2020. Линк до извештајот тука. […]

Повеќе…

„БЕЗБЕДНИ МАТУРСКИ ВЕЧЕРИ“

Под мотото „БЕЗБЕДНИ МАТУРСКИ ВЕЧЕРИ“ членот на Државниот Совет, Димитар Каракулев во Кавадарци реализира средба со матурантите во пресрет на нивните матурски прослави. Акцент беше ставен на почитување на сите законски одредби со цел спречување на прекршоци со нарушување на јавниот ред и мир, управување моторно возило под дејство на алкохол или пред да се […]

Повеќе…

Пријавете се за известувања или следете не

Top