Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца

Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца […]

Повеќе…

Проценка на состојбата од ризик од насилство кај децата со попреченост во Р. Македонија

Истражувањето е насочено кон проценка на состојбата со ризик од насилно однесување кај децата со попреченост на возраст до 18 години во Република Македонија, од аспект на фрекфренција и видови на насилни манифестации кон децата со попреченост – како деца жртви, но и насилни дела кои тие ги извршиле и се евидентирани во системот како […]

Повеќе…

Top