Тематска расправа: Десет години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација

Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата на седницата одржана на 14 мај 2024 година, одржа тематска расправа во однос на десетте години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација, којшто е достапен на англиски јазик и на хрватски јазик. Достапни се […]

Повеќе…

Top