Состојби со детското престапништво во Општина Куманово

Информација од одржаната работно-инфромативна средба во врска со состојбите со детското престапништво во Општина Куманово како и запознавање со реализацијата на Програмата – ,,Вештини за тинејџери,, која се одвива во едно основно училиште во оваа општина
[…]

Повеќе…

Top