Извештај од реализирано интервју во врска со изготвување на Ситуациона анализа за децата во Република Северна Македонија

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

По претходно барање и препорака од Канцеларијата на УНИЦЕФ, како претставник на ДСПДП на 12.06. 2019 година бев вклучена во интервју кое го водеше г-дин Kevin Byrne, меѓународен експерт за детски права и заштита, ангажиран од страна на УНИЦЕФ. […]

Повеќе…

Извештај од присуство на работилница на тема – Правда за децата во антитерористички контекст

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

На 07.06.2019 година, во Хотел Гарденија – Велес,  во организација на Амбасадата на САД во РС Македонија и НВО СППМД беше реаизирана  работилница на тема „Правда за децата во антитерористички  контекст“ на која присуствував како член на Државниот совет за превенција на детско престапништво. […]

Повеќе…

Извештај од присуство на промоција на проектот Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

На ден 31.05.2019 година, членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво на РСМ, (Валдета Вукељ, Невена Петровска и Цена Чаловска), присуствуваа на промоција на проектот ,,Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела’’. […]

Повеќе…

Извештај од Тематска расправа за ВПД Тетово

На 28 Мај 2019 година на 95-та редовна седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво, беше организирана и одржана Тематска расправа: „Состојбата со ВПД Тетово – предизвици и перспективи“. […]

Повеќе…

Учество на Тркалезна маса на тема „Потреби, предизвици и решенија – Што можеме заедно за децата во социјален ризик во Македонија?“

На 21 февруари 2019 година во хотел Арка, Скопје, во организација на ХОПС – Опции за здрав живот, се одржа тркалезна Маса на тема Потреби, предизвици и решенија – Што можеме заедно за децата во социјален ризик во Македонија?“ […]

Повеќе…

Остварена средба со Министерот за локална самоуправа Г-дин Сухејл Фазлиу

На 08.02.2019 година преставниците на Државниот совет за превенција од детско престапништво Г-ѓа Гордана Лажетиќ и Г-дин Миле Гиновски остварија работна средба со Министерот за локална самоуправа Г-дин Сухејл Фазлиу […]

Повеќе…

Остварена средба со Министерката за правда Г-ѓа Рената Дескоска

На 06.02.2019 година Претседателот на Државниот Совет за превенција од детско престапништво Вукељ Ваљдета Потпретседателот Цена Чаловска и членовите Невена Петровска и Гордана Лажетиќ имаа работна средба со Министерот за правда Г-ѓа Рената Дескоска. […]

Повеќе…

Работна средба на тема „Малолетнички бракови“

На покана на  Националниот демократски институт (НДИ), на 13.12.2018 година, член на ДСПДП  присуствуваше на работна средба на тема „Малолетнички бракови“  која се одржа во Собранието на Република Македонија – Едукативен Центар. Работната средба беше организирана од страна на  Клубот на пратенички,  во соработка со Здружението РОМА СОС од Прилеп. […]

Повеќе…

Пишување извештаи на независните институции

Во месец декември 2018 година, претставници на Државниот совет за превенција на детско престапништво на РМ , присуствуваа на дводневна обука за пишување на годишни извештаи. Работилництата беше организирана од страна на Собрание на РМ и на OSCE, a присуство зедоа и други независни тела и агенции формирани/избрани од страна на Собрание на РМ. […]

Повеќе…

Привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 3 декември 2018 година,  во просториите на ЕУ ИНФО Центарот во Скопје, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, во рамки на проектот  „Советувалиште за превенција од употреба на дроги и семејно насилство“, поддржан од Град Скопје, присуствуваа на  дебата на тема: Привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство – Добри практики и предизвици. […]

Повеќе…

Top