Седница на ДСПМП – 001

На првата конститутивна седница на Советот, одржана на 27 ноември 2009 година, покрај членовите на Советот учествуваа и Министерот за правда Михајло Маневски, академик Владо Камбовски и заменик шефот на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје г-ѓа Форух Фојузат. […]

Повеќе…

Top