Работна средба на тема „Малолетнички бракови“

На покана на  Националниот демократски институт (НДИ), на 13.12.2018 година, член на ДСПДП  присуствуваше на работна средба на тема „Малолетнички бракови“  која се одржа во Собранието на Република Македонија – Едукативен Центар. Работната средба беше организирана од страна на  Клубот на пратенички,  во соработка со Здружението РОМА СОС од Прилеп. […]

Повеќе…

Пишување извештаи на независните институции

Во месец декември 2018 година, претставници на Државниот совет за превенција на детско престапништво на РМ , присуствуваа на дводневна обука за пишување на годишни извештаи. Работилництата беше организирана од страна на Собрание на РМ и на OSCE, a присуство зедоа и други независни тела и агенции формирани/избрани од страна на Собрание на РМ. […]

Повеќе…

Привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 3 декември 2018 година,  во просториите на ЕУ ИНФО Центарот во Скопје, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, во рамки на проектот  „Советувалиште за превенција од употреба на дроги и семејно насилство“, поддржан од Град Скопје, присуствуваа на  дебата на тема: Привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство – Добри практики и предизвици. […]

Повеќе…

Зајакнување на казнено – поправниот систем

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 21.11.2018 год. Учествуваа на настан во х.Александар Палас, на кој се промовираше твининг проектот „Зајакнување на казнено – поправниот систем и пробациската служба”. Настанот беше медиумски покриен со присуство и обраќање на министерката Рената Дескоска. […]

Повеќе…

Настан на НВО „Здружение за заштита на правата на детето“

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 19.11.2018 год. на покана на Здружението за заштита на правта на детето учествуваа на завршен годишен настан со цел информирање за своите активности и постигнувања. Воедно беше одбележан и 20 годишниот јубилеј од формирање на истото. […]

Повеќе…

Средба „Заштита на правата на децата жртви на насилство“

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на покана од Здружението на млади правници учествуваа на работна средба на тема „Заштита на децата жртви на насилство“, која се одржа на 15.11.2018 година во Скопје. […]

Повеќе…

Состојби со детското престапништво во Општина Куманово

Информација од одржаната работно-инфромативна средба во врска со состојбите со детското престапништво во Општина Куманово како и запознавање со реализацијата на Програмата – ,,Вештини за тинејџери,, која се одвива во едно основно училиште во оваа општина
[…]

Повеќе…

Извештај од учество на конференција во Валета – Малта

Извештај од учество на конференција со тема Спроведување на Меморандумот од Нушател за малолетничка правда во контекст на борбата против тероризмот на Глобалниот фонд за борба против тероризмот, во Валета – Малта 2018 година […]

Повеќе…

Предлог за истражување: Градење на превентивна политика

Предлог за истражување: Градење на превентивна политика за малолетно престапништво 2012. Превенцијата на малолетничкото престапништво  е големо поле за работа и покрива бројни активности. Потребно е само државата како основен поддржувач и градител на таквите политики да сака и да може да инвестира […]

Повеќе…

Работилница “Местото и улогата на општинските совети”

Работилница на тема Местото и улогата на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво, во Скопје, ХОТЕЛ АРКА. Со особено задоволство ВЕ ПОКАНУВАМЕ на завршната работилница што се одржува со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, а во соработка со ДСПДП. […]

Повеќе…

Top