Извештај од работилница за изработка на Протокол за постапување со деца на улица

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

Работилница – Протокол за постапување на деца на улица

На 11 јули 2019 година во Јавна соба – Скопје, се одржа работилница за изработка на Протокол за постапување на деца на улица во организација на Министерството за труд и социјална политика и UNICEF.

Top