Извештај присуство работилница

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

Работилница за инспекторите за превенција при МВР

Во деновите од 10-12 јули 2019 година учествувавме на едукативна работилница наменета за инспекторите за превенција при МВР која се одржа во хотел Аурора – Берово.

Top