Регионална конференција Ефективна социјална заштита

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата

По повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштија, Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Институтот за социјална работа и социјална политика и канцелариите на УНИЦЕФ и Светска Банка, на 14 и 15 Октомври, се одржа регионална конференција на тема „Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата“.

Top