Извештај од присуство на работилница на тема – Правда за децата во антитерористички контекст

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

Промовирање на Меморандумот  од  Нушател за  малолетничка  правда  во контекст  на  борбата  против  тероризмот  на Глобалниот антитерористички форум (ГТФЦ)

На 07.06.2019 година, во Хотел Гарденија – Велес,  во организација на Амбасадата на САД во РС Македонија и НВО СППМД беше реаизирана  работилница на тема „Правда за децата во антитерористички  контекст“ на која присуствував како член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.

Превземи извештај

Top