Усвоена Програмата за работа на Државниот совет за 2022 година

На втората седница на ДС во 2022 година одржана на 26 јануари 2022 година, беше финализиран текстот на Програма за работа на ДС за 2022 на Државниот совет за 2022 година. […]

Повеќе…

Презентирана Анализата за примена на воспитни мерки во центрите за социјална работа

На првата седница на Државниот совет одржана на 25 јануари 2022 година, беше презентрана Анализата: Воспитни мерки за деца во судир со законот кои се применуваат во ЦСР во РСМ – ефекти и унапредување на нивната примена, од страна на авторките Невена Петровска, д-р на педагошки науки и Снежана П.Мишевска, психолог, од ЈУ Завод за […]

Повеќе…

Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На седницата на Државниот совет одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на м-р Константин Битраков, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво. Модел Деловникот е изработен во рамки на проектот на Civica Mobilitas во однос на Превенција на детско престапништво што го спроведува Македонското пенолошко друштво Модел […]

Повеќе…

Одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе

Во Кавадарци беше одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе, со акцент на децата како најчести жртви на овој вид на криминал. Во одбележувањето беа вклучени ученици и наставници од средните училишта, и тоа, гимназијата „Добри Даскалов“, ЗШУЦ „Ѓорче Петров“, ЕМУЦ „Киро Спанџов -Брко“, како и волонтери на Црвениот крст што […]

Повеќе…

Меѓаши – Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија

Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија Македонска национална коалиција за правата на детето, 2020. Линк до извештајот тука. […]

Повеќе…

„БЕЗБЕДНИ МАТУРСКИ ВЕЧЕРИ“

Под мотото „БЕЗБЕДНИ МАТУРСКИ ВЕЧЕРИ“ членот на Државниот Совет, Димитар Каракулев во Кавадарци реализира средба со матурантите во пресрет на нивните матурски прослави. Акцент беше ставен на почитување на сите законски одредби со цел спречување на прекршоци со нарушување на јавниот ред и мир, управување моторно возило под дејство на алкохол или пред да се […]

Повеќе…

Учество на Ингрид ван Велзенис на седница на ДС

На седницата одржана на 29 јуни 2021 година, членовите на Државниот совет се запознаа со меѓународниот експерт на УНИЦЕФ, Ингрид ван Велзенис (Ingrid van Welzenis), којашто ќе биде вклучена во изработка на новата Стратегија за детско претстапништо за периодот 2021-2025 година. […]

Повеќе…

Проф. д-р Гордана Лажетиќ и Цена Чаловска реизбрани за Претседателка односно Потпретседателка на ДС

На седницата на ДС одржана на 8 јуни 2021 година, досегашната Претседателка на ДС, проф. д-р Гордана Лажетиќ и досегашната потпретседателка на ДС, Цена Чаловска, едногласно беа реизбрани на истите функции со двогодишен мандат, заклучно со 18.06.2023 година. […]

Повеќе…

Деловник за работа на ДС (пречистен текст) со измени од 08.06.2021 година

Врз основа на член 156 став 1 алинеа 3 од Законот за правда за децата, Државниот совет за превенција на детско престапништво на својата 11-та седница одржана на ден 8 јуни 2021 година донесе ОДЛУКА за изменување и дополнување на Деловникот за работа на ДС од 25.06.2019 година. Врз основа на Одлуката, изготвен е пречистен […]

Повеќе…

Top