Промоција на Годишен извештај за 2020 година

На 13 април 2022 година, на 8-та седница за 2022 година, беше промовиран Годишниот извештај на Државниот совет за 2020 година.
Превод на наративниот дел од Извештајот на албански и англиски јазик и печатење на Извештајот обезбеди Советот за превентива против малолетничка делинквенција во рамките на проектните активности од програмата CIVICA Mobilitas,
На промоцијата, согласно агендата, се обратија Министерот за правда на РСМ, проф. д-р Никола Тупанчески, во име на СППМД се обрати проф. д-р Лазар Нанев, судија и д-р Невена Петровска.

Top