Анализа на трошоците во областа на правда за децата

Во периодот од мај до декември 2021 година, Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ Скопје) спроведе Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца во Северна Македонија. Анализата беше спроведена во рамките на проектот „Правда за деца – ЕУ за малолетничка правда […]

Повеќе…

Aктивност по повод Меѓународниот ден на борба против трговијата со луѓе

Црвениот крст на Кавадарци на 18 октомври 2023 година, како и претходните години, го одбележа Меѓународниот ден на борба против трговијата со луѓе.Притоа, беше реализирана едукативна работилница во новиот објект на организацијата. На оваа работилница присуствуваа ученици од сите основни и средни училишта во Кавадарци, кои се запознаа со поимот, причините, фазите на трговијата со […]

Повеќе…

Top