Анализа на трошоците во областа на правда за децата

Во периодот од мај до декември 2021 година, Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ Скопје) спроведе Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца во Северна Македонија. Анализата беше спроведена во рамките на проектот „Правда за деца – ЕУ за малолетничка правда […]

Повеќе…

Top