Објавен оглас за избор на пет нови надворешни членови во Државниот совет

Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 септември 2023 година донесе Одлука за објавување јавен оглас за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво Ќе се врши избор на пет члена на Државниот совет за превенција на детско престапништво. За членови на Државниот совет за превенција на детско […]

Повеќе…

Top