Тематска расправа: Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица

Државниот совет за детско претстапништво на седницата одржана на 9 мај 2023 година одржа тематска расправа на којашто беше дискутирано во однос на Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица донесен од страна на МТСП. […]

Повеќе…

Тематска расправа: Предлог Закон за средното образование

Државниот совет за детско престапништво на седницата одржата на 18.04.2023 година одржа тематска расправа во однос на новините предвидени во Предлог Законот за средното образование. Законот за средно образование и обука кој во моментот се применува е донесен во 1995 година. Имајќи предвид дека се поминати повеќе од 27 години од донесувањето на Законот за […]

Повеќе…

Top