Започна процесот за изработка на новата Стратегија за превенција на детско престапништво

На 24.11.2020 година, Државниот совет за превенција на детско престапништво го започна процесот за изработка на новата Стратегија за превенција на детско престапништво за следниот петгодишен стратешки период 2021-2016 година. […]

Повеќе…

18 ноември – Европски ден за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба

Европскиот ден во 2020 година се фокусира на „Спречување на ризично однесување од страна на децата: самостојно генерирани сексуални слики и/или видеа на деца“. Децата сè повеќе ја истражуваат и изразуваат својата сексуалност преку информатички и комуникациски технологии (ИКТ), особено социјални медиуми и апликации за пораки. Ова вклучува генерирање и споделување на сексуално сугестивни или […]

Повеќе…

Декаларација на CEPEJ за постапување на правосудството во време на КОВИД 19

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ЗА ЕФИКАСНОСТ НА ПРАВДАТА (CEPEJ), на состанокот одржан на 10 јуни 2020 година, донел Декларација за научените лекции и предизвиците со кои се соочи правосудството во време и по пандемијата на КОВИД- 19 Превод на македонски тука. […]

Повеќе…

Пресуда Х и Y против РСМ (05.11.2020) – повреда на чл. 3 поради неефективна истрага за полициска бруталност

CASE OF X AND Y v. NORTH MACEDONIA, (Application no. 173/17) Европскиот суд за човековите права утврдил дека има повреда на членот 3 од Конвенцијата заради неуспехот на властите да спроведат ефективна истрага за наводите на апликантите за полициска бруталност, но оценил дека не е повреден членот 3 од Конвенцијата за наводна полициска бруталност. Факти […]

Повеќе…

ДЕБАТА ПО ПОВОД ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ПРАВДАТА ПОСВЕТЕНА НА МЕДИЈАЦИЈАТА

Комората на медијаторите на РСМ и ЕПИ организираа дебата по повод Европскиот ден на правдата. Претседателката на Државниот совет, проф. д-р Гордана Лажетиќ учествуваше на дебата којшто беше посветена на медијацијата како облик на ресторативна правда во домашното казнено законодавство, при што ги истакна предностите на медијацијата во постапките спрема деца и во рамките на […]

Повеќе…

Посета на ВПД Тетово во објектот во с. Волковија

Претседателката на Државниот совет, проф. д-р Гордана Лажетиќ, оствари средба со Директорот на ВПД Тетово во објектот во с. Волковија, г-дин Зоран Стојановски, при што имаше можност да ги види условите што објектот ги нуди, а во коишто ќе престојуваат децата по нивното префрлање од Затвор Охрид. На средбата беа присутни Претседателката на Македонското пенолошко […]

Повеќе…

Меѓународниот ден на борба против трговија со луѓе, 18-ти октомври

  По повод Меѓународниот ден на борба против трговија со луѓе, 18-ти октомври, преку апликацијата ZOOM, од страна на членот на ДС, Димитар Каракулев, беше реализирана онлајн едукација на тема „Спречување на трговија со луѓе“ со 25 ученици од прва година и нивните наставници од средните училишта од Кавадарци и Неготино. На настанот учество земаа […]

Повеќе…

Социјалните и економските ефекти од КОВИД-19 врз децата во Северна Македонија

Во истражувањето за Социјалните и економските ефекти од КОВИД-19 врз децата во Северна Македонија се укажува на фактот дека пандемијата предизвикана од глобалното ширење на коронавирусот Ковид-19 ѝ штетат на социјалната, едукативната и здравствената благосостојба на децата, при што најранливите се најтешко погодени. Децата се директно погодени, преку затворање на училиштата, затворање на воннаставните активности […]

Повеќе…

EU Kids Online 2020 – Нова европска студија за децата и Интернетот

EU Kids Online 2020 – Нова европска студија за деца и интернет во 19 земји Поголемиот дел од децата во 19 европски земји известуваат дека ги користат своите паметни телефони „секојдневно“ или „скоро цело време“. Ова означува значителен пораст на процентот на деца кои користат паметни телефони, како и количината на нивната употреба на Интернет […]

Повеќе…

Top