Пресуда Х и Y против РСМ (05.11.2020) – повреда на чл. 3 поради неефективна истрага за полициска бруталност

CASE OF X AND Y v. NORTH MACEDONIA, (Application no. 173/17) Европскиот суд за човековите права утврдил дека има повреда на членот 3 од Конвенцијата заради неуспехот на властите да спроведат ефективна истрага за наводите на апликантите за полициска бруталност, но оценил дека не е повреден членот 3 од Конвенцијата за наводна полициска бруталност. Факти […]

Повеќе…

ДЕБАТА ПО ПОВОД ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ПРАВДАТА ПОСВЕТЕНА НА МЕДИЈАЦИЈАТА

Комората на медијаторите на РСМ и ЕПИ организираа дебата по повод Европскиот ден на правдата. Претседателката на Државниот совет, проф. д-р Гордана Лажетиќ учествуваше на дебата којшто беше посветена на медијацијата како облик на ресторативна правда во домашното казнено законодавство, при што ги истакна предностите на медијацијата во постапките спрема деца и во рамките на […]

Повеќе…

Посета на ВПД Тетово во објектот во с. Волковија

Претседателката на Државниот совет, проф. д-р Гордана Лажетиќ, оствари средба со Директорот на ВПД Тетово во објектот во с. Волковија, г-дин Зоран Стојановски, при што имаше можност да ги види условите што објектот ги нуди, а во коишто ќе престојуваат децата по нивното префрлање од Затвор Охрид. На средбата беа присутни Претседателката на Македонското пенолошко […]

Повеќе…

Социјалните и економските ефекти од КОВИД-19 врз децата во Северна Македонија

Во истражувањето за Социјалните и економските ефекти од КОВИД-19 врз децата во Северна Македонија се укажува на фактот дека пандемијата предизвикана од глобалното ширење на коронавирусот Ковид-19 ѝ штетат на социјалната, едукативната и здравствената благосостојба на децата, при што најранливите се најтешко погодени. Децата се директно погодени, преку затворање на училиштата, затворање на воннаставните активности […]

Повеќе…

EU Kids Online 2020 – Нова европска студија за децата и Интернетот

EU Kids Online 2020 – Нова европска студија за деца и интернет во 19 земји Поголемиот дел од децата во 19 европски земји известуваат дека ги користат своите паметни телефони „секојдневно“ или „скоро цело време“. Ова означува значителен пораст на процентот на деца кои користат паметни телефони, како и количината на нивната употреба на Интернет […]

Повеќе…

Активности на Советот на Европа за влијанието на COVID-19 врз правата на децата

Членовите на Комитетот за правата на децата на Советот на Европа (Council of Europe’s Child Rights Steering Committee) и набудувачите ги споделија своите перспективи за нарушувачкото влијание на коронавирусот врз животот на децата, нивната благосостојба и нивните права. FRA се осврна на сопствените билтени за основните импликации врз правата на COVID-19 и релевантните студии за […]

Повеќе…

Одбележување на Денот за заштита на децата од трудова експлоатација

На ден 16.06.2020 година, по повод 12 јуни, Денот за заштита на децата од трудова експолоатација, надворешниот член на Државниот совет, Елизабета Талеска, учествуваше во прилог прикажан во утринска емисија на МТВ. Како држава каде е ратификувана Конвенцијата за правата на детето се залагаме за ефикасно елиминирање на најлошите форми на детски труд. Конвенцијата на […]

Повеќе…

Внимателно со префрлање на штитениците од ВПД во новиот објект во Волковија

Државниот совет за превенција на детско престапништво го поздравува отворањето на новиот објект на ВПД во близината на с. Волковија и ги поддржува сите напори на директорот на Управата за извршување санкции, г-дин Јовица Стојановиќ да се изнајде соодветно решение за ВПД со цел да се спречи постојано преместување на децата во различни пенитенцијарни установи […]

Повеќе…

Top