Започна процесот за изработка на новата Стратегија за превенција на детско престапништво

На 24.11.2020 година, Државниот совет за превенција на детско престапништво го започна процесот за изработка на новата Стратегија за превенција на детско престапништво за следниот петгодишен стратешки период 2021-2016 година.

Top