18 ноември – Европски ден за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба

Европскиот ден во 2020 година се фокусира на „Спречување на ризично однесување од страна на децата: самостојно генерирани сексуални слики и/или видеа на деца“.

Децата сè повеќе ја истражуваат и изразуваат својата сексуалност преку информатички и комуникациски технологии (ИКТ), особено социјални медиуми и апликации за пораки. Ова вклучува генерирање и споделување на сексуално сугестивни или експлицитни слики и/или видеа од нив самите. Сепак, тие често ги потценуваат ризиците поврзани со ова однесување, се под притисок на врсниците да споделуваат такви слики и/или видеа или се во искушение за ризично однесување. Од суштинско значење е да се развијат сеопфатни програми за превенција за да се одбегне ваквото однесување, бидејќи ваквите слики и/или видеа може да завршат на Интернет и може да резултираат во претворање на децата во објект за сексуална принуда и/или изнуда.

Советот на Европа охрабрува организирање на кој било вид активност околу оваа тема со цел да се подигне свеста кај децата и возрасните за ваквите ризици и како да ги заштитат децата од нив. Советот на Европа, исто така, охрабрува размените на искуства меѓу децата и родителите, меѓу парламентарците, наставниците и другите професионалци.

Советот на Европа обезбедува добри практики кои лесно може да се зголемат.

Top