Работни и предновогодишни активности во ВПД Тетово во с. Волковија

Децата во ВПД Тетово во с.Волковија вклучени во активности за холтикултурно уредување и новогодишно китење во домот. На децата им беа поделени пакетчиња и беа организирани активности за изработка на новогодишни честитки.

Top