Започна изработката на новата Стратегија за превенција на детско престапништво со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје

Државниот совет за превенција на детско престапништво со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје започна со подготвување на новата Стратегија за превенција на детско престапништво за следен петогодишен период.

Top