Посета на ВПД Тетово во објектот во с. Волковија

Претседателката на Државниот совет, проф. д-р Гордана Лажетиќ, оствари средба со Директорот на ВПД Тетово во објектот во с. Волковија, г-дин Зоран Стојановски, при што имаше можност да ги види условите што објектот ги нуди, а во коишто ќе престојуваат децата по нивното префрлање од Затвор Охрид.
На средбата беа присутни Претседателката на Македонското пенолошко друштво, д-р Елена Мујоска Трпевска и д-р Невена Петровска од Заводот за социјални дејности, којашто воедно е и поранешен член на Државниот совет.

Top