Избран нов претседател на Државниот совет

На седницата одржана на 14.02.2023 година, Елизабета Талевска е избрана за нов претседател на Државниот совет.

Top