Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На седницата на Државниот совет одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на м-р Константин Битраков, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво. Модел Деловникот е изработен во рамки на проектот на Civica Mobilitas во однос на Превенција на детско престапништво што го спроведува Македонското пенолошко друштво Модел […]

Повеќе…

Одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе

Во Кавадарци беше одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе, со акцент на децата како најчести жртви на овој вид на криминал. Во одбележувањето беа вклучени ученици и наставници од средните училишта, и тоа, гимназијата „Добри Даскалов“, ЗШУЦ „Ѓорче Петров“, ЕМУЦ „Киро Спанџов -Брко“, како и волонтери на Црвениот крст што […]

Повеќе…

Top