EU Kids Online 2020 – Нова европска студија за децата и Интернетот

EU Kids Online 2020 – Нова европска студија за деца и интернет во 19 земји

Поголемиот дел од децата во 19 европски земји известуваат дека ги користат своите паметни телефони „секојдневно“ или „скоро цело време“. Ова означува значителен пораст на процентот на деца кои користат паметни телефони, како и количината на нивната употреба на Интернет во споредба со истражувањето на ЕУ за деца во 2010 година.

Со овој Извештај, се мапираат ризиците и можностите на Интернет за деца во Европа. Меѓу многу други наоди, истражувањето покажува дека времето што децата сега поминуваат преку Интернет варира помеѓу околу два часа на ден (Швајцарија) и три и пол часа (Норвешка).

Но, додека времето во кое децата поминуваат преку ден секој ден е скоро двојно зголемено во некои земји, во споредба со 2010 година, многумина допрва треба да добијат совет за безбедност на Интернет од родители, наставници или пријатели. Меѓутоа, кога децата имаат негативно искуство преку Интернет, тие главно зборуваат со родители или пријатели, а само ретко им кажуваат на наставниците или на професионалците чија работа е да им помогнат.

Овој извештај го мапира пристапот до Интернет, практики преку Интернет, вештини, ризици преку Интернет и можности за деца на возраст од 9-16 години во Европа. Екипи на мрежата за деца на ЕУ „ЕУ Деца“ соработуваа помеѓу есента 2017 и летото 2019 година за да спроведат големо истражување на 25.101 деца во 19 европски земји: Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Турција и Велика Британија.

Top