Тематска расправа: Правата на децата во рамките на скрининг процесот

На втората седница на ДС одржана на 31.01.2023 година беше одржана тематска расправа во однос на Правата на децата во рамките на скрининг процесот. За таа цел на седницата како гостин-предавач беше поканета г-ѓа Тања Кикерекова од Министерството за правда на РСМ со цел да ги запознае членовите на ДС со тековниот скрининг процес во […]

Повеќе…

Top