Работилница “Местото и улогата на општинските совети”

Работилница на тема „Местото и улогата на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво“, Скопје, ХОТЕЛ АРКА

Со особено задоволство ВЕ ПОКАНУВАМЕ на завршната работилница на тема „Местото и улогата на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво“ што се одржува со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, а во соработка со Државниот совет за превенција од малолетничко престапништво.

Top