Дискусија за Безбеден спорт со Претседателот на Олимпискиот комитет на РСМ, г-дин Даниел Димевски

На седницата на ДС одржана на 23.03.2021 година, на покана на ДС учествуваше Претседателот на Олимпискиот комитет на РСМ, г-дин Даниел Димевски.
Предмет на разговор беше рамката за Безбеден спорт што се подготвува од страна на ОКРСМ со цел заштита и информирање на децата-спортисти, нивните родители и тренерите во однос на аспектите поврзани со определување на границата помеѓу нужниот контакт во текот на тренинзите и однесувања коишто влегуваат во рамките на вознемирување или злоупотреба.

Top