Меѓаши – Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија

Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија
Македонска национална коалиција за правата на детето, 2020.
Линк до извештајот тука.

Top