Одбележување на Денот за заштита на децата од трудова експлоатација

На ден 16.06.2020 година, по повод 12 јуни, Денот за заштита на децата од трудова експолоатација, надворешниот член на Државниот совет, Елизабета Талеска, учествуваше во прилог прикажан во утринска емисија на МТВ. Како држава каде е ратификувана Конвенцијата за правата на детето се залагаме за ефикасно елиминирање на најлошите форми на детски труд. Конвенцијата на […]

Повеќе…

Внимателно со префрлање на штитениците од ВПД во новиот објект во Волковија

Државниот совет за превенција на детско престапништво го поздравува отворањето на новиот објект на ВПД во близината на с. Волковија и ги поддржува сите напори на директорот на Управата за извршување санкции, г-дин Јовица Стојановиќ да се изнајде соодветно решение за ВПД со цел да се спречи постојано преместување на децата во различни пенитенцијарни установи […]

Повеќе…

Соопштение: Вклучување на деца во политичка кампања е недозволливо

Државниот совет за превенција на детско престапништво укажува дека вклучувањето на деца (лица до 18 години) во какви било активности поврзани со тековната политичка кампања е недозволливо и не е во најдобар интерес на детето согласно Конвенцијата за права за децата. Грижата за децата треба да се остварува преку обезбедување законски и институционални услови за […]

Повеќе…

Потпишан Меморандум за соработка со Академијата за судии и јавни обвинители и со Комората на медијаторите на РСМ

Денес (10 јуни 2020 година), во просториите на Академијата, со почеток во 13:30 часот, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители, проф. д-р Гордана Лажетиќ, претседател на Државниот совет за превенција на детското престапништво и м-р Славе Младеновски, претседател на Комората за медијатори на Република Северна Македонија, потпишаа, Меморандум […]

Повеќе…

Потпишан Меморандум за соработка со Сојузот на ротари клубовите од Македонија и ЗЕЛС

  На 8 јуни 2020 година,  во просторите на Градоначалникот на Град Скопје, г-дин Петре Шилегов, а во присуство на Извршниот директор на ЗЕЛС, г-ѓа Душица Перишиќ, се потпиша Меморандумот за соработка помеѓу Државниот совет, претставуван од Претседателката, проф. д-р Гордана Лажетиќ, Сојузот на ротари клубови од Македонија, претставуван од Претседателот, г-дин Николче Петкоски (http://rotarymacedonia.mk/) […]

Повеќе…

9ти Генерален извештај на ГРЕТА, март 2020 година

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/greta-publishes-9th-general-report-on-its-activities ГРЕТА објави известување за Годишниот извештај на Групата на експерти за борба против трговијата со луѓе (ГРЕТА) за 2019 година.   Извештајот покажа дека бројот на лица во Европа кои, според информации од надлежните национални органи на 47 договорни страни, помеѓу 2015 и 2018 година се идентификувани како жртви на трговија со луѓе се […]

Повеќе…

ЕВРОПОЛ – Во период на корона вирусот зголемен е бројот на криминал и педофилија

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation   Европол во Извештајот укажува дека криминалците се многу флексибилни и брзо се прилагодуваат на новите услови и наоѓаат нови начини како пандемијата на COVID-19 да се искористи за личен профит. Откриени и разбиени се 37 организирани криминални групи. Начинот на дејствување на криминалните организации е по пат на различни начини на манипулација да […]

Повеќе…

Пораст на случаи на семејно насилство – контакти за пријавување

http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtsp-ohrabri-se-prijavi-go-nasilnikot.nspx   Соопштение на Министерството за труд и социјална политика  КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА? Имате право на помош, поддршка и заштита од семејно насилство,  да биде информирана од службените лица за своите права, мерките за заштита и постапките за остварување на истите, како и за достапните услуги за помош и заштита. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА: обезбедување […]

Повеќе…

СЛУЧАЈ НА Л.Р. против РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 23.01.2020

CASE OF L.R. v. NORTH MACEDONIA Европски суд за човековите права во Стразбур СЛУЧАЈ НА Л.Р. против РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 23.01.2020 (Апликација бр. 38067/15) Пресуда од 23 јануари 2020 година     СУДЕЊЕ Чл. 34 • Случај кога невладина организација поднела барање за пациент со ментални болести Чл 3 • Нехумано постапување • Понижувачко постапување […]

Повеќе…

Top