Донација во ВПД Тетово врз основа на претходно потпишан меморандум за соработка

Во јуни 2020 година Државниот совет за превенција на детско претстапништво потпиша Меморандум за соработка со Сојузот на Ротари Клубовите во Македонија.

Врз основа на потпишаниот Меморандум, а по остварени средби со претставниците на Ротари клубот Скопје – Центар, коишто се одзваа на иницијативата на ДС и изразија подготвеност за поддршка на ВПД Тетово во с. Волковија, на 27 април 2021 година беше дониран училишен прибор, медицинска опрема и книги. Со ваквиот гест, Ротари клубот Скопје – Центар придонесе за олеснување на процесот на образование и на другите активности во рамките на третманот на децата во ВПД-от.

Top