Работилница “Местото и улогата на општинските совети”

Работилница на тема Местото и улогата на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво, во Скопје, ХОТЕЛ АРКА. Со особено задоволство ВЕ ПОКАНУВАМЕ на завршната работилница што се одржува со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, а во соработка со ДСПДП. […]

Повеќе…

Претставување на Нацрт – Националната стратегија

Донесување на Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво. Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво (2010-2020) има за цел утврдување на стратешките насоки и приоритети за спречување на малолетничкото престапништво во Република Македонија. […]

Повеќе…

Посета на ВПД-Тетово во Истражниот затвор Скопје

Државниот Совет за превенција на малолетничко престапништво на 25 мај 2010 година во рамките на своите програмски активности го посети Воспитно-поправниот дом со локација во Истражниот затвор-Скопје за поблиско запознавање со условите и третманските активности во оваа установа. […]

Повеќе…

Запознавање со правата на малолетниците

Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво покренува иницијативи за запознавање на граѓаните со правата на малолетниците, иницира истражувања и студии за проблемите на малолетничкото престапништво, a соработува со меѓународни организации и тела ангажирани за заштита на правата на детето. […]

Повеќе…

Седница на ДСПМП – 001

На првата конститутивна седница на Советот, одржана на 27 ноември 2009 година, покрај членовите на Советот учествуваа и Министерот за правда Михајло Маневски, академик Владо Камбовски и заменик шефот на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје г-ѓа Форух Фојузат. […]

Повеќе…

Top