Корисни контакти и линкови за Советувалиште за жени и деца жртви на насилство

Советувалиште за жени и деца жртви на насилство; Куќа за отворено домување; телефон контакт: 075/ 255-154 Правна помош (национално ниво): 075/304-802 Линија за родители (позитивно родителство) УНИЦЕФ + МТСП, 075/230-530 […]

Повеќе…

Тематска расправа: Новините во Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство од 2021 година

На својата 10-та седница одржана на 25 мај 2021, Државниот совет одржа тематска расправа во однос на новините содржани во Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство од 2021 година, којшто започна да се применува во мај 2021 година. На расправата беше поканета г-ца Маја Балшиќеска од Националната мрежа против […]

Повеќе…

Top