ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

Државниот совет за превенција на детско престапништво е тело основано согласно Законот за правда за децата. Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мандат од пет години.

Правна заштита

Советот е самостоен и независен во вршењето на работите и има надлежности за пошироко запознавање на граѓаните со правата на малолетниците

Грижа за децата

Заштита на малолетниците од наркоманија, алкохолозам и други болести на зависност, за проблемите на образованието и воспитувањето, како и за односот

Образование

Воспитувањето, како и за односот на средствата за јавно информирање и за другите фактори кои влијаат врз спречувањето на малолетничкото престапништво.

Новости

Спроведен проект ,,За една демократска клима во основни училишта, 6-9 одделение,,/Lënda:Projekti ,,për një klimë demokratike në shkollat fillore ,klasat 6- 9.

Под покровителство на Бирото за развој на образованието (БРО) и Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во основното училиште ,,Мехмет Дерала“, с.Градец, Врапчиште, во периодот од 1.9.2020-29.3.2021 беше реализиран Проектот ,,За една демократска клима во основни училишта, 6-9 оделение,, како вон наставна активност. Под тешки услови за реализација на активностите, поради Пандемијата на КОВИД-19, сите […]

Повеќе…

Дискусија за Безбеден спорт со Претседателот на Олимпискиот комитет на РСМ, г-дин Даниел Димевски

На седницата на ДС одржана на 23.03.2021 година, на покана на ДС учествуваше Претседателот на Олимпискиот комитет на РСМ, г-дин Даниел Димевски. Предмет на разговор беше рамката за Безбеден спорт што се подготвува од страна на ОКРСМ со цел заштита и информирање на децата-спортисти, нивните родители и тренерите во однос на аспектите поврзани со определување […]

Повеќе…

Поддршка на ВПД Тетово во Волковија од страна на Ротари Клубот Скопје-Центар

На состанокот на Ротари Клубот Скопје-Центар одржан на 23.03.2021 година, директорот на ВПД Тетово, Даниел Антовски, раководителот на одделот за ресоцијализација м-р Наташа Ристовска и претседателката на ДС, проф. д-р Гордана Лажетиќ го претставија ВПД Тетово, неговите потореби во однос на училишне прибор, медицински материјал, ИТ опрема и телевизори, како и поддршка во изведување креативни […]

Повеќе…

Отворен првиот Општински младински центар во Скопје

Општина Центар го отвори првиот општински младински центар во државата (повеќе информации: https://novatv.mk/poraneshno-matichno-stana-mladinski-tsentar/). Општинскиот младински центар ќе се вика „Матично“, како матична локација на младите, каде ќе можат секојдневно да се дружат, забавуваат, дебатираат, едуцираат и да ги посетуваат различните настани и содржини кои ќе ги понуди центарот. Идејата за создавање на едно вакво младинско […]

Повеќе…

Пријавете се за известувања или следете не

Top