ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

Државниот совет за превенција на детско престапништво е тело основано согласно Законот за правда за децата. Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мандат од пет години.

Правна заштита

Советот е самостоен и независен во вршењето на работите и има надлежности за пошироко запознавање на граѓаните со правата на малолетниците

Грижа за децата

Заштита на малолетниците од наркоманија, алкохолозам и други болести на зависност, за проблемите на образованието и воспитувањето, како и за односот

Образование

Воспитувањето, како и за односот на средствата за јавно информирање и за другите фактори кои влијаат врз спречувањето на малолетничкото престапништво.

Новости

Меѓаши – Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија

Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија Македонска национална коалиција за правата на детето, 2020. Линк до извештајот тука. […]

Повеќе…

„БЕЗБЕДНИ МАТУРСКИ ВЕЧЕРИ“

Под мотото „БЕЗБЕДНИ МАТУРСКИ ВЕЧЕРИ“ членот на Државниот Совет, Димитар Каракулев во Кавадарци реализира средба со матурантите во пресрет на нивните матурски прослави. Акцент беше ставен на почитување на сите законски одредби со цел спречување на прекршоци со нарушување на јавниот ред и мир, управување моторно возило под дејство на алкохол или пред да се […]

Повеќе…

Учество на Ингрид ван Велзенис на седница на ДС

На седницата одржана на 29 јуни 2021 година, членовите на Државниот совет се запознаа со меѓународниот експерт на УНИЦЕФ, Ингрид ван Велзенис (Ingrid van Welzenis), којашто ќе биде вклучена во изработка на новата Стратегија за детско претстапништо за периодот 2021-2025 година. […]

Повеќе…

Проф. д-р Гордана Лажетиќ и Цена Чаловска реизбрани за Претседателка односно Потпретседателка на ДС

На седницата на ДС одржана на 8 јуни 2021 година, досегашната Претседателка на ДС, проф. д-р Гордана Лажетиќ и досегашната потпретседателка на ДС, Цена Чаловска, едногласно беа реизбрани на истите функции со двогодишен мандат, заклучно со 18.06.2023 година. […]

Повеќе…

Пријавете се за известувања или следете не

Top